Equiparació dels antics títols pre-bologna al marc de qualificacions MECES

La setmana passada us varem fer arribar electrònicament un comunicat de CONCITI-CCII respecte el projecte de RD (real decret) d'equivalènices acadèmiques (i professionals consegüents per a activitats regulades) que està elaborant el govern estatai, on es fa un resum del contingut de l'esborrany facilitat a consulta de les parts interessades, entre elles, òbviament i com és obligat, els col·legis professionals, així com un resum del que s'ha fet saber al govern cenral des dels col·legis d'informàtica.

Per la nostra part, el COETIC, hem d'afegir que continuem veiem en el govern central una confusió d'arrel entre professions i titulacions, malgrat que a Europa, a través de les directives que motiven aquests RD (incloem també el de reforma de la llei de col·legis professionals), està establerta de forma meridianament clara la visió diferenciada. Al nostre parer és un problema crònic a l'estat i que ara seria un bon moment, amb la necessitat de traslladar a l'àmbit jurídic estatal les directives europees, per posar fi a diversos anacronismes que encara són vius a la legislació espanyola que impideixen una evolució professional acorde al ritme europeu i en benefici de la societat: per una banda, excés de proteccionisme de diversos col·lectius professionals titulats en determinats estudis, i per altre, obviar de manera insistent les professions englobades en l'enginyeria informàtica, que és del tot escandalós pel volum de l'activitat, per les implicacions i repercusions socio-econòmiques que comporta i encara més, pel futur d'un país... de fet, avui dia es podria mesurar el grau d'evolució d'un país pel nombre d'enginyers informàtics en exercici.

Això ens motiva a pensar en realitzar una sessió informativa respecte titulacions i professions, dins els marcs europeus i les seves traslacions al sistema jurídic estatal, que al conservar encara grans anacronismes i no haver evolucionat en quan a qualificacions professionals relacionades però diferenciades de les qualificacions acadèmiques, li resulta especialment difícil implementar-les, a diferència del que passa a altres països europeus. Esperem poder preparar-la i convidar-vos a assistir-hi.

 

Membres de:

Col·laboren: