CEPRAL: nova certificació NSM

El servei CEPRAL del COETIC, a través del qual es pot certficar l’experiència professional en l'àmbit de l'enginyeria tècnica en informàtica, augmenta el seu catàleg de certificacions amb un nou perfil: Network Security Manager (NSM).

El perfil NSM, que anomenem en català com a "Responsable de seguretat de la xarxa informàtica", cobreix els aspectes de seguretat inherents a la xarxa d'una organització, de manera que complementa els aspectes de seguretat realitzats per altres perfils professionals més centrats en els sistemes, el programari o els gestors de bases de dades. 

Tanmateix, aquest perfil s'ha definit com a responsable (i no pas com administrador o especialista), perquè és qui de facto coordina tots els aspectes de seguretat de l’organització, ja que bona part dels aspectes de seguretat d'una organització són inherents a la xarxa o es vehiculen per ella.

Disposeu de més informació d'aquest perfil a https://coetic.cepral.net/ca/network-security-manager-nsm-, la qual es completa amb els requeriments i la documentació necessària per a la certificació dins l'àrea privada, accesible només com a usuaris enregistrats de la plataforma.

Igual que amb les certificacions anteriors, esperem que aquesta nova certificació, que ja és la desena que oferim, també sigui d'utilitat per als professionals que exerceixen la seva activitat com a responsables de seguretat de la xarxa informàtica d'una organització.

Finalment, us fem saber que continuem treballant en l'anàlisi i disseny de noves certificacions d'experiència professional. Us avancem que en tenim 4 ja en fase de disseny/revisió i aviat estaran també disponibles.

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents