Enginyers catalans demanen a la Generalitat que no es discriminin els enginyers tècnics i de grau en concursos públics

En un gest inèdit fins ara, tots els col·legis professionals d’enginyers de Catalunya de diferents especialitats –un total de 13- s’han unit per traslladar al Govern català una sèrie de peticions conjuntes, defensar les corresponents atribucions professionals, i posar de manifest un dels problemes que els inquieten: l’adscripció dels enginyers tècnics i de grau als cossos i escales de la Funció Pública.

Els professionals de l’enginyeria arrosseguen cert malestar des que es va implantar el Pla Bolonya en els estudis d’enginyeria, ja que en nombroses convocatòries de places per al Grup A1 s’exclouen els enginyers graduats, mentre que algunes places del Grup A2 les administracions estan oblidant incloure als enginyers tècnics, de forma que es contravé la Llei de l’Estat de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

From 19th to 21st of June, Barcelona will be hosting the biggest Java and JVM Conference in Spain, the JBCNConf

In this 3rd edition we are very proud of where we are and what we are getting. We are bringing selected and renowned speakers like Venkat Subramaniam, Sandro Mancuso, Trisha Gee, Andres Almiray, Simon Maple, and much more (almost 10 Java champions in total). We invite you to check out the confirmed speakers so far at our website. 
 

Recomanacions i documents de suport Wannacry

El 12 de maig de 2017 s'ha alertat d'un atac massiu mitjançant codi maliciós de tipus ransomware de la variant WannaCrypt. Presumptament, el vector d’entrada és el correu electrònic. Actualment, l’impacte és altament crític afectant a un gran nombre d’organitzacions a nivell estatal i internacional.

L’afectació d’aquesta amenaça està repercutint a sistemes Windows, xifrant tots els arxius de l’equip infectat així com els de les unitats de xarxa a què estiguin connectades, infectant a la resta de sistemes Windows que hi hagi en aquesta mateixa xarxa (protocol SMB).

CCN-CERT publica una eina per evitar l'execució de ransomware a l'equip

CCN-CERT ha publicat l'eina NoMoreCry Tool, que impedeix l'execució del codi maliciós 'WannaCry 2.0'.

Aquesta eina està disponible lliurement per a totes les organitzacions. Es crea un mutex (algoritme d'exclusió mútua) en l'equip que impedeix l'execució del codi, És important tenir en compte que aquesta eina no és per eliminar el virus, ni funcionarà correctament en una màquina ja infectada.

Des del CCN-CERT indiquen que l'eina s'ha d'executar després de cada reinici.

L'eina està localitzada al cloud del CCN-CERT LORETO, en el següent enllaç:
https://loreto.ccn-cert.cni.es/index.php/s/tYxMah1T7x7FhND

Més informació a:

Convocatòria Assemblea 2017 i Assemblea extraordinària

Es convoca a l'Assemblea del COETIC per al dijous 11 de maig de 2017 a l'edifici de la seu social del COETIC, Via Laietana 39 de Barcelona, a les 17:30 en primera convocatòria i a les 18:00 en segona convocatòria.

L'Assemblea Ordinària anual serà amb el següent ordre del dia:

* Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior

* Ratificacions i nomenaments dels membres de la Comissió de Govern i Defensor/a del col·legiat per part del Degà

* Presentació i aprovació de l'informe de gestió

* Presentació i aprovació del resultat econòmic de 2016 i del pressupost de 2017

* Presentació i aprovació de les quotes col·legials

* Presentació i aprovació dels procediments informatius/sancionadors i de reclamacions de consumidors

* Precs i preguntes

Tags: 

Pàgines

Subscriure a COETIC [Col·legi Oficial d'Enginyeries Tècniques en Informàtica i Grau en Enginyeria Informàtica de Catalunya] RSS
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents